Beltramex

Beltramex N.V. Since 1973
Jan Van Rijswijklaan, 89
2018 Antwerp, Belgium
Call us: +32 3 237 40 44
info@beltramex.com

Leasing

 Leasing (NL): netherlands-flag-3d-round-xs

 

– Wat is een financiële “leasing”?

 • -Financiële leasing is een speciale vorm van huurcontract die de voordelen van huren combineert met de voordelen van volledige eigendom.

– Welke voordelen biedt financiële leasing aan U als klant?

 • U kiest en beslist zelf over de keus van de auto, zijn prijs en de voorwaarden bij zijn aankoop.
 • De bank betaalt 100% van de auto, U heeft zelf  geen liquiditeit nodig.
 • Geleased goederen zijn fiscaal aftrekbaar. U wordt eigenaar en kunt de auto op uw balance activeren.
 • BTW voordeel. Bij aankoop van uw auto, hoeft U geen BTW te betalen. De BTW wordt gespreid over de volledige huurperiode.
 • De lasten worden perfect gespreid in functie van de economische levensduur van de investeringen.
 • Geen huurindexexatie en geen kosten. De huursom is contractueel vastgelegd en veranderd niet tijdens de ganse duur van het contract. Er wordt nooit dossier of onderzoekskosten aangerekend.
 • Uw liquiditeitspositie wordt niet aangepast. Uw kredietlijnen bliven vrij voor andere doeleinden. Leasing is een supplementair kredietbron.

– Bijkomende voordelen met een “leasing” bij Beltramex:

 • Onze eigen garantie op nieuwe en tweedhands voertuigen.
 • Ombouwer garantie.
 • Meer dan 43 jaar ervaring met lijkwagens en andere Amerikaanse voertuigen.
 • Tweede generatie aan de hoofd van de firma en geen plan om ermee te stoppen. Amerikaanse voertuigen zijn ons passie.
 • 7 dagen op 7 open en beschikbaar voor onze klanten.
 • Onderhoud, herstellingen, toebhoren,…
 • Overname op het einde van uw leasing contract.
 • Nederlandstalig.

– Meer infos of vragen, contacteer ons per Email of per telefoon naar:  

   info@beltramex.com    of    0032/3/237.40.44

 

  Vriendelijke groeten. 
  David Van Leuven

Leasing (FR):france-flag-3d-round-xs

 

– Qu’est-ce que le “leasing”? :

 •  Le leasing financier est une forme particulière de contrat qui combine les avantages de la location avec les avantages de la pleine propriété.

– Quels sont les avantages du leasing financier à vous en tant que client?

 • Vous choisissez et décidez du le choix de la voiture, son prix et les conditions d’achat.
 • La banque paie 100% de la voiture, vous n’avez pas besoin de liquidité.
 • Les biens loués sont déductibles d’impôt. Vous posséder et activer la voiture dans votre comptabilité.
 • Avantage fiscal. Lorsque vous achetez votre voiture, vous ne payez pas la TVA. La TVA sera répartie sur l’ensemble de la periode de location.
 • Les charges sont parfaitement répartis selon la durée de vie économique du contrat “leasing” .
 • Aucune indexexation sur la location et aucun frais. Les frais de location sont contractés et ne changent pas pendant toute la durée du contrat. Les frais de recherche ou de dossier ne vous sont jamais comptés.
 • Vos possibilitées de liquidité ne sont pas ajustées. Vos lignes de crédit restent libres à d’autres fins. La location est une source supplémentaire de crédit.

– Les avantages supplémentaires avec un contrat “leasing” chez Beltramex:

 • Notre propre garantie sur les véhicules neufs et d’occasions.
 • Garantie constructeur.
 • Plus de 43 ans d’expérience avec lec corbillards er autres véhicules Américains.
 • Deuxième génération au commande de la société et aucune intentions d’arrêter. Les voitures Américaines c’est notre passion.
 • 7 jours sur 7 ouvert et disponible.
 • Entretiens, réparations, accéssoires, pièces de rechanges,…
 • Reprise possible en fin de contrat.
 • Francophone.

– Plus d’infos, contactez-nous par Email ou par téléphone naar:    

   info@beltramex.com    ou    0032/3/237.40.44

 

   Meilleures salutations.

   David Van Leuven